Zakres tematyczny

  • Funkcjonowanie typowych środowisk wychowawczych, instytucji i organizacji w perspektywie przemian społecznych.
  • Problemy społeczne środowisk lokalnych i sposoby ich rozwiązywania we współczesnych realiach społeczno – ekonomicznych.
  • Losy życiowe rozmaitych kategorii osób w zróżnicowanych układach sytuacji społecznych.
  • Wartości i aksjologiczne podstawy życia społecznego.
  • Instytucjonalizacja dzieciństwa, młodości, dorosłości, starości.
  • Aktywizacja społeczności lokalnych. 
  • Wsparcie i pomoc społeczna.