Rada Redakcyjna

Redaktor Naczelna:

prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępcy Redaktor Naczelnej:

prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarze redakcji:

dr Kamila Słupska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Maciej Zychowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktorzy językowi:

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu