Informacje ogólne i prenumerata

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo WSE UAM „Pedagogika Społeczna Nova” otrzymało 20 punktów.

Czasopismo Pedagogika Społeczna Nova jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukazuje się zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej (ISSN: 2720-1635), w cyklu półrocznym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prenumeratą czasopisma, prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod numerem telefonu: 61 829 46 40 lub adresem mailowym: press@amu.edu.pl.