Redaktorzy Tematyczni

Lecturer Sam Abdulla (pedagogika zdrowia, pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (pedagogika resocjalizacyjna)

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Babicki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza) 

doc. PhDr. Zlatica Bakošová (pedagogika społeczna)

Prof. Carmel Borg (pedagogika, prawo oświatowe)

prof. dr hab. Józefa Brągiel (pedagogika rodziny, pedagogika społeczna)

Ph.D., assoc. prof. Michał Bron Jr. (oświata dorosłych)

Prof. Michael Brown (pielęgniarstwo, pedagogika zdrowia)

prof. Ewelina Cazottes (pedagogika społeczna)

prof. UKW dr hab. Mariusz Cichosz (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (pedagogika młodzieży, pedagogika kultury)

prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz (pedagogika rodziny, pedagogika społeczna)

prof. UMCS dr hab. Anna Dudak (teoria wychowania)

prof. dr Alexandra Filipova (socjologia edukacji)

prof. UJK dr hab. Paulina Forma (pedagogika społeczna)

dr Suman Ghosh (socjologia edukacji)

Batia Gilad (pedagogika opiekuńcza)

prof. Viorica Goraş-Postică (pedagogika dziecka, pedagogika społeczna)

prof. UKW dr hab. Halina Guzy-Steinke (pedagogika społeczna)

dr. Onno Husen (pedagogika społeczna, praca socjalna)

prof. dr hab. Ewa Jarosz (pedagogika dziecka, pedagogika społeczna)

prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz (pedagogika społeczna, praca socjalna)

prof. dr hab. Barbara Kromolicka (pedagogika społeczna, praca socjalna)

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (pedagogika społeczna, socjologia wychowania)

Assoc. Prof. Rolf Magnus Grung (pedagogika specjalna, pedagogika społeczna)

Prof. Dr. phil. Claudia Maier-Höfer (pedagogika dziecka)

Dra. Raquel-Amaya Martínez González (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (pedagogika społeczna, praca socjalna)

prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Bożena Matyjas (pedagogika dziecka, pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Zbyszko Melosik (socjologia edukacji, pedagogika porównawcza)

prof. dr hab. Maria Mendel (pedagogika społeczna, pedagogika miejsca) 

prof. dr hab. Jerzy Modrzewski (pedagogika społeczna, socjologia wychowania)

Assoc. Prof. Basilio G. Monteiro (pedagogika wielokulturowa)

prof. PhDr. Pavel Muhlpachr (pedagogika społeczna, praca socjalna)

prof. UwB dr hab. Jolanta Muszyńska (edukacja międzykulturowa)

dr hab. Agnieszka Naumiuk (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (pedagogika wielokulturowa)

Senior Lecturer Izuu Nwankwo (edukacja teatralna, etnologia, antropologia porównawcza)

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates (pedagogika wielokulturowa)

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur (pedagogika wczesnoszkolna) 

Prof. Florica Orțan (edukacja prozawodowa)

prof. UWM dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (socjologia edukacji, socjologia rodziny)

prof. dr hab. Tadeusz Pilch (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (pedagogika społeczna, socjologia wychowania)

Prof. Rudi Roose (praca socjalna)

Prof. Daniel Schugurensky (pedagogika społeczna)

Prof. Dr. Sabina Schutter (pedagogika dziecka)

prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet (pedagogika społeczna, pedagogika dziecka)

prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet (pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, socjologia edukacji)

dr Kamila Słupska (pedagogika społeczna)

dr hab. Bohdan Skrzypczak (pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (pedagogika społeczna, pedagogika dziecka)

prof. dr hab. Mirosław Sobecki (pedagogika wielokulturowa)

Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz (praca socjalna, polityka społeczna)

prof. dr hab. Ewa Syrek (pedagogika zdrowia, pedagogika społeczna)

prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta (andragogika, gerontologia)

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (teoria i metodyka wychowania, pedagogika alternatywna)

prof. dr hab. Wiesław Theiss (pedagogika społeczna)

dr Astrid Tokaj (pedagogika społeczna, gerontologia społeczna)

Prof. Xavier Úcar (pedagogika społeczna)

mgr Zivit Vaxberg (pedagogika społeczna, pedagogika szkolna)

prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska (pedagogika społeczna)

prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk (pedagogika społeczna)

mgr Maciej Zychowicz (pedagogika społeczna, gerontologia społeczna)